XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX935 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 8 days 05:50:59
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IZ7KYS IZ7KYS B 04.08.2020 15:39 U
2 ItalyItaly IZ7UVF PNUT XRF930 B 04.08.2020 09:08 U
3 ItalyItaly IU7FLW IZ7KYS B 03.08.2020 21:55 U
4 ItalyItaly IZ1LBN PNUT XRF930 B 03.08.2020 19:10 U
5 ItalyItaly IZ7JWQ PNUT XRF930 B 03.08.2020 14:09 U
6 ItalyItaly I7WXB PNUT XRF930 B 03.08.2020 12:09 U
7 ItalyItaly IU7IHG ID51 XRF930 B 02.08.2020 22:47 U
8 ItalyItaly IK7YTQ IC92 XRF930 B 02.08.2020 22:46 U
9 ItalyItaly IU5ICR PNUT XRF930 B 02.08.2020 21:52 U
10 ItalyItaly IZ7MKN IZ7KYS B 02.08.2020 20:47 U
11 ItalyItaly IZ7NSD IC92 XRF930 B 02.08.2020 20:41 U
12 ItalyItaly IW7EHM IC92 XRF930 B 02.08.2020 18:16 U
13 BrazilBrazil PU7MKI PNUT XRF930 B 02.08.2020 16:57 U
14 ItalyItaly IK7DAS PNUT XRF930 B 02.08.2020 12:10 U
15 ItalyItaly IK7EJF PNUT XRF930 B 02.08.2020 12:09 U
16 ItalyItaly IZ0WXA PNUT XRF930 B 01.08.2020 19:39 U
17 ItalyItaly IU7IGQ PNUT XRF930 B 01.08.2020 19:36 U
18 ItalyItaly IU8LMN PNUT XRF930 B 01.08.2020 10:49 U
19 ItalyItaly IW0RQJ IZ7KYS B 31.07.2020 21:14 U
20 FranceFrance F6FLM IZ7KYS B 31.07.2020 18:39 U
21 ItalyItaly IW7EGJ IZ7KYS B 31.07.2020 09:27 U
22 ItalyItaly IU7IFB PNUT XRF930 B 30.07.2020 21:05 U
23 ItalyItaly IW7DIG IZ7KYS B 30.07.2020 19:06 U
24 BelgiumBelgium ON4ESP PNUT XRF930 B 30.07.2020 19:05 U
25 AustraliaAustralia VK3FGMO PNUT XRF930 B 30.07.2020 07:31 U
26 SpainSpain EA3FZI PNUT XRF930 B 29.07.2020 16:36 U
27 ItalyItaly IZ0REY PNUT XRF930 B 27.07.2020 16:04 U
TG 222039
U
XRF930-B
IZ7KYS-B
iz7kys@gmail.com